Časté otázky

Je justáž to isté ako úradné overenie?

Servis váh
Váhy

Justáž nie je to isté ako úradné overenie. Justáž je synonymum pre nastavenie váhy. Nastavenie váhy vykonáva servisná organizácia, ktorá je vybavená referenčnými závažiami a pozná postup na nastavenie daného meradla. Úradné overenie je úkon, ktorý vykonávajú pracovníci autorizovanej osoby (Slovenská Legálna Metrológia). Pri tomto úkone skontrolujú tak technický stav meradla, vhodnosť na dané použitie a samozrejme metrologické parametre váhy. Ak váha vyhovuje svojim stavom, určením a metrologickými parametrami norme, pracovník autorizovanej osoby ju označí overovacími značkami.