Časté otázky

Je potrebné obchodnú váhu po oprave opäť overiť?

Servis váh
Váhy

Po oprave váhy, kedy boli porušené overovacie značky, je potrebné váhu opäť predložiť na úradné overenie.