Časté otázky

Musí mať lekárka v ambulancii overenú váhu (určené meradlo)?

Váhy

Práca lekára ovplyvňuje zdravie ľudí. Preto váhy používané v ambulancii, nemocnici a podobne musia byť určené meradlá (podliehajú metrologickej kontrole - úradne overené). Ambulancia však môže mať aj váhy neurčené, ktoré požičiava pacientom na domáce váženie a podobne (požičiavanie dojčenských váh). Na odborný výkon však musí používať určené  meradlo.